''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2017 - 2018
Ngày 23 tháng 9 năm 2017 trường THCS Phan Thế Phương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 nhằm báo cáo ...

Trang 2/3
1 2 3