''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:31 07/06/2022  

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong Trường THCS Phan Thế Phương năm học 2022-2023

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA, LỚP 6

NHÀ TRƯỜNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN 

(Kèm theo Báo cáo lựa chọn, đề xuất SGK lớp 6, Trường: THCS Phan Thế Phương)

1.       Môn: Toán

Tên bộ SGK

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Cánh diều

 Toán 6

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiểm chủ biên)

 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

 

2.       Môn: Tin học

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao

Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

  Nhà xuất bản GD Việt Nam

3.       Môn: Khoa học tự nhiên

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

1

Chân trời sáng tạo

 Khoa học tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên kiêm chủ biên)

 Nhà xuất bản GD Việt Nam

4.       Môn: GD Thể chất

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết, Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh

Toàn, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu

Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê

Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh

Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

 Nhà xuất bản GD Việt Nam

5.       Môn: Công nghệ

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Chân trời sáng tạo

 Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên)

 Nhà xuất bản GD Việt Nam

6.       Môn: Ngữ văn

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

2

Cánh diều

 Ngữ văn 6

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên)

 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

 

7.       Môn: Lịch sử và Địa lí

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Chân trời sáng tạo

 

Lịch sử và Địa lý 6

Nguyễn Kim Hồng

(Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà

Bích Liên (chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (chủ biên

 Nhà xuất bản GD Việt Nam

phân Địa lí) 

8.       Môn: GDCD

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Cánh diều

 Giáo dục công dân 6

Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên)

 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

 

9.       Môn: Hoạt động trải nghiệm và sáng tạo

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Cánh diều

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

10.   Môn: Tiếng anh 6

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

3

Tiếng anh 6i-Learn Smart World

Tiếng anh 6

Võ Đại Phúc

(Tổng chủ biên, kiêm chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

11. Môn: Âm nhạc

 

 

 

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Cánh diều

Âm nhạc 6

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

12. Môn: Mĩ thuật

Tên bộ SGK

 Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản 

Chân trời sáng tạo

Mĩ thuật 6

 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn

Xuân Tiên

(Đồng tổng chủ biên)

Nhà xuất bản GD Việt Nam

Tải file 1  

Số lượt xem : 114

Các tin khác