''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:18 19/10/2018  

Thông báo việc cập nhật TKB áp dụng từ ngày 22 tháng 10
Cập nhật TKB ở cổng TTĐT

Để đảm bảo việc cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT. Chuyên môn nhà trường yêu cầu giáo viên chưa cập nhật TKB từ Tuần 9 trở về trước tiến hành cập nhật dứt điểm đến hết ngày thứ hai tuần 10 (Ngày 22 tháng 10 năm 2018)

Số lượt xem : 482

Các tin khác