''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » TKB HK II 2015-2016

TKB HK II 2015-2016

Cập nhật lúc : 07:54 02/01/2016  
Thời khóa biểu HKII năm học 2015-2016 áp dụng từ ngày 4 tháng 1 năm 2016
THCS Phan Thế Phương THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....
Tải file