''

Ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu HK I NH 2015-2016 (Lần I)

Thời khóa biểu HK I NH 2015-2016 (Lần I)

Cập nhật lúc : 10:36 15/08/2015  
Phân công giảng dạy hK I năm học 2015-2016 (Lần I)
THCS Phan Thế Phương THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....
Tải file