''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tin học cho mọi người

Tin học cho mọi người

Cập nhật lúc : 22:52 20/12/2017  

Tích hợp Hiren boot 10.0 vào menu khởi động win 7

Copy đường link dán vào google để tải

https://drive.google.com/file/d/1lc3D04la5OeUl42_7GGDEPE0kuw3nPcz/view?usp=sharing