''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tin học cho mọi người

Tin học cho mọi người

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tích hợp Hiren boot 10.0 vào menu khởi động win 7

Copy đường link dán vào google để tải https://drive.google.com/file/d/1lc3D04la5OeUl42_7GGDEPE0kuw3nPcz/view?usp=sharing  Boot ghost:       https://drive.google.com/file/d/1J11PFIuZmXawsi4Ix8xPLQyJTdJ4-s_B/view?usp=sharing Wandrive5.33 for xp 86:    https://drive.google.com/file/d/1wSfPUApBTrRtl2-GQZUHTdFeDNz2EQoO/view?usp=sharing Ghost xp sp3 full drive:     https://drive.google.com/file/d/1ONm2BoV58su7YPQz6HoyK9KJZvcMNwci/view?usp=sharing Winrar 4.2 Silent:  https://drive.google.com/file/d/1KFeWPEJP2YKoWhUKJ9uBES7pboH7HWFi/view?usp=sharing Chidung font: https://drive.google.com/file/d/1A9fE-Ehiy8nq44Prn17zvn9GYkaiMniJ/view?usp=sharing Idm trial reset: https://drive.google.com/file/d/1K4djNxd6bQgY3lx1Q12_5s-HQo1P-FW-/view?usp=sharing