''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » NĂM HỌC 2017-2018

NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật lúc : 07:14 10/10/2017  

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học

Tải file

-Căn cứ quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 201 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018;

-Căn cứ Công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

-Căn cứ Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Quảng Điền về báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 201-2018;

-Căn cứ vào hướng dẫn 123/PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc THCS năm học 2017-2018.

Trường THCS Phan Thế Phương xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết trong tập tin đính kèm