''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » NĂM HỌC 2018-2019

NĂM HỌC 2018-2019

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch đề thi ATGT cho nụ cười ngày mai 18-19

Mời quý thầy cô tải về file đính kèm bên cạnh

Thời khóa biểu học kì II (Áp dụng từ ngày 07/01/2019)

Mời quý thầy cô tải về ở file đính kem bên cạnh

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG

- Căn cứ  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT Quảng Điền. - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trường THCS Phan Thế...

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO BDTX

- Căn cứ Thông tư số 26/2012 ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. - Căn cứ kế hoạch số 2188/KH-SGDĐT-GDCN&TX ngày 13/9/2018 của...

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO DẠY HỌC PHÒNG BỘ MÔN

I) Đặc điểm tình hình: 1. Thuận lợi. -  Năm học 2018-2019 Trường có 3 phòng học bộ môn đưa vào sử dụng (Tin học, Sinh-Hóa, Lí-CN, Âm nhạc), các phòng học được trang bị phương tiện đáp ứng tương đối...

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Căn cứ điều lệ Trường THCS, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số:12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...

KẾ HOẠCH DẠY 2 BUỔI/NGÀY

- Căn cứ Công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường Trung học. - Căn cứ hướng dẫn 592/SGDĐT-GDTrH ngày 31/03/2014 của Sở GD-ĐT Thừa...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Căn cứ Công văn số 2072/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; Căn cứ Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 23/8/2018 của UBND...