In trang

Tuần 34 năm 2019
Từ ngày 19/08/2019 Đến ngày 25/08/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/08/2019)
Dự chào cờ Triển khai nhiệm vụ đầu năm GVCN báo cáo sĩ số HS cho bộ phận VP GV nhận VPP tại văn thư Dạy học theo TKB   Dạy học theo TKB  
Thứ Ba
(20/08/2019)
Dạy học theo TKB Tập huấn CTCĐ (T.Dũng)   Dạy học theo TKB Tập huấn CTCĐ (T.Dũng)  
Thứ Tư
(21/08/2019)
Dạy học theo TKB Tập huấn CTCĐ (T.Dũng)   Dạy học theo TKB Dự Sơ kết công tác Công đoàn huyện (T.Dũng)  
Thứ Năm
(22/08/2019)
Dạy học theo TKB HS nhận học bổng tại hội trường PGD (Theo GM) 9h00: Sinh hoạt chi bộ (Mời toàn thể ĐV chi bộ)   14h00: Họp CTCĐ tại hội trường (Mời toàn thể ĐVCĐ)  
Thứ Sáu
(23/08/2019)
Dạy học theo TKB Dự tống kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ NH 2019-2020 tại hội trường PGD (BGH)   Dạy học theo TKB HS nhận học bổng tại PGD (Theo GM)  
Thứ Bảy
(24/08/2019)
  Dạy học theo TKB  
Chủ Nhật
(25/08/2019)