In trang

Tuần 6 năm 2018
Từ ngày 05/02/2018 Đến ngày 11/02/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/02/2018)
Dạy và học Trực báo tuần   Dạy và học  
Thứ Ba
(06/02/2018)
Dạy và học   Dạy và học Họp HT tại PGD(T.Linh-HT) Họp BTC bộ môn vật tại nhà văn hóa Huyện (T.Tùng)  
Thứ Tư
(07/02/2018)
Dạy và học   Dạy và học  
Thứ Năm
(08/02/2018)
Dạy và học  Kiểm tra tài chính (Tp: BGH, TTCM, TBTTND, TKHĐ, CTCĐ, TPT Đội)    Mở lớp đối tượng Đoàn(Chi đoàn) SHCM liên cụm môn GDCD tại THCS Nguyễn Đình Anh 14h00  Gặp mặt đội tuyển HSG và GV bồi dưỡng 14h30        
Thứ Sáu
(09/02/2018)
Dạy và học  Họp tại THCS Lê Xuân(T.Linh-HT, T.Tùng)   Dạy và học   
Thứ Bảy
(10/02/2018)
Dạy và học   Dạy và học  
Chủ Nhật
(11/02/2018)