In trang

Tuần 19 năm 2018
Từ ngày 07/05/2018 Đến ngày 13/05/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/05/2018)
Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 6   Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 7 14h00: Duyệt kế hoạch tại xã Quảng Công (T. Linh-HT)  
Thứ Ba
(08/05/2018)
Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 6 Báo cáo kết quả thi HK II khối 9   Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 8  
Thứ Tư
(09/05/2018)
Tổ chức thi HK II môn Tiếng anh khối 7 6h30: Coi kiểm tra định kì cuối HK II khối 5 tại trường TH Quảng Công (T. Đức, T.Lượng, T.Nhân, T.V Tuấn )   Tổ chức thi HK II môn Hóa học, Tiếng anh khối 8 13h30: Duyệt KH năm học 2018-2019 tại PGD (T.Linh-HT)  
Thứ Năm
(10/05/2018)
Tổ chức thi HK II môn Tiếng anh khối 6 Nhận các mẫu báo cáo năm học 2017-2018 tại T.Tùng-NV   Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 7 Báo cáo kết quả BDTX cho PGD  
Thứ Sáu
(11/05/2018)
Học sinh trở lại học bình thường 7h30: Họp xét hạnh kiểm toàn trường (Mời BGH, BTĐ, GVCN các lớp) 9h00:Kiểm tra chéo HSHB khối 9 (Mời BGH, Tổ VP, GVCN khối 9)   Học sinh trở lại học bình thường 14h00: Tổ chức tuyên truyền về TNTN   
Thứ Bảy
(12/05/2018)
Dạy và học Báo cáo kết quả thi HK II Khối 6,7,8 Hoàn thành vào điểm, trả bài, các báo cáo, hồ sơ học bạ   Dạy và học 14h00: Kiểm tra chéo HSHB tại THCS Ngô Thế Lân (BGH, GVCN khối 9, T.Tùng-NV)  
Chủ Nhật
(13/05/2018)