In trang

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu

- Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường THCS Phan Thế Phương . BGH Trường THCS Phan Thế Phương xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể như sau:

Chi tiết trong tập tin đính kèm