In trang

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014-2015

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015. Trường THCS Phan Thế Phương xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2014-2015 như sau:

Chi tiết trong tập tin đính kèm