In trang

Hiệu trưởng
Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013

 

Họ và tên:  THÁI DUY LINH
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  
Điện thoại: 0979403767
Địa chỉ:  QUẢNG CÔNG-QUẢNG ĐIỀN-THỪA THIÊN HUẾ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.