''

Ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:29 11/08/2019  

Tuần 33 năm 2019
Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/08/2019)

Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại các môn: Tiết 1,2 Lí 6 (T.Bình), Hóa 8 (C.Vân); Tiết 3,4: Địa 6 (T.Minh), Lí 8 (T.Tuấn), Sinh 7 (T.Thành)

8h00: Sinh hoạt tổ CM

Tiết 1 bắt đầu lúc 7h15

Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại các môn: Tiết 1, 2 Sinh 8 (T.Thành), Sử 8 (T.Lượng), Sử 6 (T.Đức), Tiết 3, 4 Địa 8 (C.Yến), Sinh 6 (C.Vân)

Tiết 1 bắt đầu lúc 13h30

Thứ Ba
(13/08/2019)

Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại các môn: Tiết 1, 2 Hóa 8 (C.Vân), Lí 6 (T.Bình),  Tiết 3, 4 Địa 6 (C.Yến), Lí 8 (T.Tuấn, )Sinh 7 (T.Thành)

Tiết 1 bắt đầu lúc 7h15

Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại các môn: Tiết 1, 2 Sinh 8 (T.Thành), Sử 8 (T.Lượng), Sử 6 (T.Đức) Tiết 3, 4 Địa 8 (C.Yến), Sinh 6 (C.Vân)

Tiết 1 bắt đầu lúc 13h30

13h30: Họp TPT Đội tháng 8 tại PGD (T.Minh-TPT)

Thứ Tư
(14/08/2019)

Tổ chức kiểm tra lại (Cả ngày)

Lịch KT lại cụ thể như sau: (Quý thầy cô có thể vào mục tài nguyên để tải file đính kèm)

Tiết 1: Hóa 8 P1. Lí 6 P2

Tiết 2: Địa 6 P1, Lí 8 P2, Sinh 7 P3

Tiết 1: Sinh 8 P1, Sử 6 P2, Sử 8 P3

Tiết 2: Địa 8 P1, Sinh 6 P2

Thứ Năm
(15/08/2019)

8h00: Họp xét kết quả kiểm tra lại (Mời BGH, GVBM có HS kiểm tra, GVCN các lớp có HS kiểm tra)

Lao động vệ sinh, phong quang trường lớp khối 6, 7

Niêm yết TKB HK I năm học 2019-2020 

Thứ Sáu
(16/08/2019)

Lao động vệ sinh, phong quang trường lớp khối 8,9

Thứ Bảy
(17/08/2019)
Chủ Nhật
(18/08/2019)