''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 06:47 07/05/2018  

Tuần 19 năm 2018
Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 6

Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 7

14h00: Duyệt kế hoạch tại xã Quảng Công (T. Linh-HT)

Thứ Ba
(08/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 6

Báo cáo kết quả thi HK II khối 9

Tổ chức thi HK II môn Toán, Địa lí khối 8

Thứ Tư
(09/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Tiếng anh khối 7

6h30: Coi kiểm tra định kì cuối HK II khối 5 tại trường TH Quảng Công (T. Đức, T.Lượng, T.Nhân, T.V Tuấn )

Tổ chức thi HK II môn Hóa học, Tiếng anh khối 8

13h30: Duyệt KH năm học 2018-2019 tại PGD (T.Linh-HT)

Thứ Năm
(10/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Tiếng anh khối 6

Nhận các mẫu báo cáo năm học 2017-2018 tại T.Tùng-NV

Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 7

Báo cáo kết quả BDTX cho PGD

Thứ Sáu
(11/05/2018)

Học sinh trở lại học bình thường

7h30: Họp xét hạnh kiểm toàn trường (Mời BGH, BTĐ, GVCN các lớp)

9h00:Kiểm tra chéo HSHB khối 9 (Mời BGH, Tổ VP, GVCN khối 9)

Học sinh trở lại học bình thường

14h00: Tổ chức tuyên truyền về TNTN 

Thứ Bảy
(12/05/2018)

Dạy và học

Báo cáo kết quả thi HK II Khối 6,7,8

Hoàn thành vào điểm, trả bài, các báo cáo, hồ sơ học bạ

Dạy và học

14h00: Kiểm tra chéo HSHB tại THCS Ngô Thế Lân (BGH, GVCN khối 9, T.Tùng-NV)

Chủ Nhật
(13/05/2018)