''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 06:22 07/05/2018  

Tuần 18 năm 2018
Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/04/2018)

Nghỉ lể

Thứ Ba
(01/05/2018)

Nghỉ lể

Thứ Tư
(02/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Ngữ văn, Vật lí khối 9

Tổ chức thi HK II môn Ngữ văn, Vật lí khối 8

Thứ Năm
(03/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 9

Tổ chức thi HK II môn Ngữ văn, Vật lí khối 7

Thứ Sáu
(04/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Toán, Tiếng Anh khối 9

Tổ chức thi HK II môn Ngữ văn, Vật lí khối 6

Thứ Bảy
(05/05/2018)

Tổ chức thi HK II môn Địa lí, Hóa học khối 9

Thẩm định SKKN tại PGD (T.Linh-HT)

Tổ chức thi HK II môn Lịch sử, Sinh học khối 8

Chủ Nhật
(06/05/2018)