''

Ngày 21 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 20:35 20/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

Dự chào cờ

TRực báo tuần

Dạy và học

Dạy và học

Tổ CM phân công GV ra đề đề nghị HK II nộp về cm nhà trường vào ngày 04 tháng 4

Thứ Ba
(20/03/2018)

Dạy và học

Họp trưởng các tiểu ban hội trại

Dạy và học

Thứ Tư
(21/03/2018)

Dạy và học

Thứ Năm
(22/03/2018)

Dạy và học

Dạy và học

Thứ Sáu
(23/03/2018)

Tổ chức hội trại 26.3 (2 ngày)

Tổ chức hội trại 26.3 (2 ngày)

Thứ Bảy
(24/03/2018)
Chủ Nhật
(25/03/2018)