''

Ngày 23 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 14:16 22/05/2017  

Tuần 21 năm 2017
Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/05/2017)

Dự chào cờ

Tổ chức tổng kết lớp theo xuất học

Tổ chức tổng kết lớp theo xuất học

Thứ Ba
(23/05/2017)

Họp HĐSP (Mời toàn thể CB, GV, NV)

HS nghỉ (Cả ngày)

Kiểm kê tài sản (Theo phân công)

Thứ Tư
(24/05/2017)

Kiểm tra chéo HSHB (Mời toàn thể GV)

Gói và sắp xếp phần thưởng (Mời toàn thể NV)

HS nghỉ (Cả ngày)

Trang hoàng chuẩn bị cho lễ tổng kết phát thưởng (Chi đoàn)

Thứ Năm
(25/05/2017)

6h30: Tổ chức lễ tổng kết phát thưởng năm học 2016-2017 (Mời toàn thể CB, GV, NV)

Thứ Sáu
(26/05/2017)
Thứ Bảy
(27/05/2017)

7h30: Kiểm tra tài chính cuối năm học (Tp: Theo phân công)

9h00: Họp chi bộ (Mời toàn thể đảng viên)

Chủ Nhật
(28/05/2017)