''

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 05:38 23/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

Dự chào cờ

Dạy và học

Thực hiện chương trình Tuần 33

GV chậm CT chủ động dạy bù

Hoàn thành kế hoạch BDTX để đánh giá vào chiều thứ năm

Hoàn thành giảng dạy phụ đạo cho HS khối 9, kết thúc công tác BDHSG khối 7, 8

Họp tại UB xã (HT)

Thứ Ba
(23/04/2019)

Dạy và học

Dạy và học

Họp HĐ xét SKKN tại PGD (HT)

Thứ Tư
(24/04/2019)

Dạy và học

Duyệt KH năm học 2019-2020 tại PGD (HT)

Dạy và học

Thứ Năm
(25/04/2019)

Dạy và học

Tổ chức kiểm tra HK II môn Tiếng anh phần nghe, nói cho HS khối 9 (GV coi thi: T.Hạnh, C.Loan. C.Hoa)

14h00: Đánh giá BDTX

Thứ Sáu
(26/04/2019)

Dạy và học

Dạy và học

Tổ chức kiểm tra HK II môn Tin học khối 7, 9

Thứ Bảy
(27/04/2019)

Dạy và học

Tổ chức kiểm tra HK II môn Tin học khối 6, 8

Dạy và học

Chủ Nhật
(28/04/2019)