''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:19 04/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

8h00: Họp xét lên lớp sau kiểm tra lại (Mời BGH, GVBM, GVCN lớp có HS tham gia KT lại)

Thứ Ba
(14/08/2018)
Thứ Tư
(15/08/2018)

7h30: HS khối 6 tham gia học quy chế (T.Minh-TPT phụ trách)

Hạn cuối nộp bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị (CB,GV,NV nộp tại T.Tùng-NV)

Thứ Năm
(16/08/2018)

7h30: HS khối 6, 7 tham gia lao động vệ sinh (Theo phân công)

Thứ Sáu
(17/08/2018)

7h30: HS khối 8,9 tham gia lao động vệ sinh (Theo phân công)

Chép TKB cho năm học mới

Thứ Bảy
(18/08/2018)
Chủ Nhật
(19/08/2018)