''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 14:13 22/05/2022  

Tuần 22 năm 2022
Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/05/2022)

Hoàn thành kiểm kê tài sản

Tổng hợp kiểm kê tài sản (KT-TQ-TB) và trình HT

Thứ Ba
(31/05/2022)

Cho rút hồ sơ lớp 9 (Vân-Ngân-GVCN 9): 8h00'-10h00'

- Họp HT tại Đặng Dung (13h30'): PHT

- Họp Hội khuyến học xã: HT

Thứ Tư
(01/06/2022)

-Họp Chi bộ: 8h00'

-Kiểm tra tài chính (BGH-Tổ trưởng-CTCĐ-TTND-BTCĐ-TKHĐ-TQ-KT): 10h00'

-Niêm yết danh sách trực hè

Thứ Năm
(02/06/2022)

- Học sinh đến trường Tố Hữu để làm hồ sơ tuyển sinh lớp 10

- Tham gia thi văn nghệ tại huyện

Thứ Sáu
(03/06/2022)

Trực cơ quan theo phân công

Thứ Bảy
(04/06/2022)

Trực cơ quan theo phân công

- Trực cơ quan theo phân công

- Họp HĐSP cuối năm-Tổng kết HĐ: 14h00'

- Niêm phong tài sản và hoàn trả chìa khóa

Chủ Nhật
(05/06/2022)