''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:39 08/10/2013  

Năm học 2013-2014
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Trường THCS Phan Thế Phương xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 như sau:

Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm

Tải file