''

Ngày 24 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Cập nhật lúc : 17:55 14/10/2014  

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014-2015
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015. Trường THCS Phan Thế Phương xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2014-2015 như sau:

Chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file