''

Ngày 27 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:37 05/11/2014  

KẾ hoạch BD hsg
- Căn cứ vào chất lượng HSG năm học 2013-2014 . Nay Trường THCS Phan Thế Phương lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

Chi tiết trong tập tin đính kèm 

Tải file