''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014-2015

  • KẾ hoạch BD hsg
    - Căn cứ vào chất lượng HSG năm học 2013-2014 . Nay Trường THCS Phan Thế Phương ...

  • Năm học 2013-2014
    Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo ...