Thứ Hai, 20/05/2019

Buổi sáng

Tập trung chào cờ, dặn dò học sinh toàn trường

Buổi chiều

Nộp các báo cáo về PGD

Thứ Ba, 21/05/2019

Buổi sáng

7h30: Tổng kết lớp

Buổi chiều

Nộp báo cáo thành tích (GV đăng kí CSTĐCS trở lên)

Thứ Tư, 22/05/2019

Buổi sáng

7h30: Kiểm tra chéo HSHB khối 6,7,8 

9h00: Tổng kết hoạt động công đoàn  (Mời toàn thể đoàn viên )

Thứ Năm, 23/05/2019

Buổi sáng

7h30: Họp chi bộ (Đảng viên)

Buổi chiều

15h00: Tổ chức lễ ra trường cho HS khối 9 (Mời toàn thể CB, GV, NV)

Thứ Sáu, 24/05/2019

Buổi sáng

7h30: Họp cơ quan

Kiểm tra CSVC, TV, TB cuối năm

Buổi chiều

Tham gia chung kết cuộc thi giao thông học đường trên Internet (em Trình lớp 9/1)

Thứ Bảy, 25/05/2019

Buổi sáng

7h30: sắp xếp phần thưởng (Tổ VP)

Chủ Nhật, 26/05/2019

Buổi chiều

15h00: Thực hiện "Ngày chủ nhật xanh" (HS khối 9)

Trang hoàng Lễ tổng kết phát thưởng (T.SMinh, Chi đoàn, T.Tuấn, T.Nhân, T.Phước)