Thứ Hai, 16/04/2018

Buổi sáng

Dự chào cờ

Dạy và học

Trực báo tuần

Nhận hồ sơ nâng lương đợt 1/2018

Buổi chiều

Dạy và học

15h00: Họp xét nâng lương (Mời BGH, CTCĐ, TTCM, TBTTND)

HS khối 8 nhận thẻ dự thi nghề

Thứ Ba, 17/04/2018

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

Thứ Tư, 18/04/2018

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

13h30: Sinh hoạt tổ CM (Đánh giá BDTX)

Thứ Năm, 19/04/2018

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học TKB chiều thứ tư

Thứ Sáu, 20/04/2018

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

-Trang trí sản phẩm dự thi  ST TTNNĐ tại Trường THPT chuyên Quốc Học (Theo QĐ)

Thứ Bảy, 21/04/2018

Buổi chiều

Dạy và học

Họp HĐ thi nghề PT

Chủ Nhật, 22/04/2018

Buổi sáng

Tổ chức thi nghề phổ thông (cả ngày)