Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

Dự chào cờ

Họp giao ban

Hội ý GVCN lớp 9 và các thành viên tham gia đoàn tham quan học tập

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

Họp BTC chuẩn bị hội thi "Chiến sĩ nhỏ điện biên" (BGH, BTCĐ, TPT đội, C.Tuyền)

Tiết 4: Dự giờ thao giảng môn Ngữ văn Lớp 8/2

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

Tiết 2: Dự giờ thao giảng môn Địa lí lớp 8/1

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học

Bồi dưỡng HSG (Theo lịch)

Buổi chiều

13h00: Sinh hoạt chuyên môn

13h00: Dự giờ thao giảng môn Tiếng Anh lớp 6/2, môn Công nghệ lớp 8/2

13h45: Dự giờ thao giảng môn Sinh lớp 8/1

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

Dạy và học

Buổi chiều

Dạy và học

Thứ Bảy, 23/03/2019

Buổi sáng

Tham gia Đoàn tham quan học tập (Theo QĐ)