''

Ngày 24 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 06:01 05/09/2013  

TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Đức - Tổ trưởng

Ngày, tháng, năm sinh:02/05/1979

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

Điện thoại: 0934919080

Email: nguyenthanhduc7925@gmail.com

Địa chỉ: số 18, kiệt 19 đường Tam Giang - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   2. Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn - Tổ phó

Ngày, tháng, năm sinh:02/01/1980

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

Điện thoại: 0988697451

Email: thinhtuan80@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

3. Họ và tên: Lê Nguyễn Lượng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1975

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

Điện thoại: 0983364993

Email: thcsphanthephuong@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

 

4. Họ và tên: Dương Văn Hải 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1978

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

Điện thoại: 0868003380

Email: duongvanhaiqd@gmail.com

Địa chỉ: Thôn ThànhTrung - Quảng Thành - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

5. Họ và tên: Trần Thị Ngọc Doanh 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1981

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

Điện thoại: 0823995518

Email: ngocdoanh123@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

6. Họ và tên: Trần Thị Yến

Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1977

Trình độ chuyên môn: CĐSP Địa - Sinh

Điện thoại: 0342454588

Email: yenthach75@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   7. Họ và tên: Lê Công Minh

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1984

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa

Điện thoại: 0976216110

Email: congminh0509@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Cương Gián - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

8. Họ và tên: Hoàng Thị Thùy Ngân - NV thư viện

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1988

Trình độ chuyên môn: CĐ Thư viện

Điện thoại: 0345233115

Email: hoangthithuyngan.88@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 812