''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 21:36 01/06/2019  

TỔ VĂN PHÒNG

1. Họ và tên: Trần Thiện Thanh Tùng - Tổ trưởng - Nhân viên Văn thư

Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1982

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học

Điện thoại: 0905477223

Email: tungtrankid@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo - Nhân viên Kế toán

Ngày, tháng, năm sinh:20/06/1988

Trình độ chuyên môn: CĐ kế toán

Điện thoại: 0905437744

Email: nguyenthao716@gmail.com

Địa chỉ: Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Nhi - Nhân viên Y tế

Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1990

Trình độ chuyên môn: TC Y tế

Điện thoại: 0961056690

Email: yeumennhat90@gmail.com

Địa chỉ: TDP Tráng lực - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

4. Họ và tên: Đào Dẫn - Nhân viên Bảo vệ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1965

Trình độ học vấn: 8/10

Điện thoại: 0384670663

Email: 

Địa chỉ:Thôn 1 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 677