''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lý -Tin -Thể dục

Tổ Toán - Lý -Tin -Thể dục

Cập nhật lúc : 05:25 05/09/2013  

TỔ TOÁN-LÍ-TIN-THỂ DỤC

1. Họ và tên: Trần Đình Phước - Tổ trưởng

Ngày, Tháng, năm sinh: 01/02/1975

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0972343987

Email: trandinhphuoc1021975@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 13 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

2. Họ và tên:  Nguyễn Văn Lành - Tổ phó

Ngày, Tháng, năm sinh: 01/02/1965

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0916956075

Email: nguyenvanlanh135@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 4 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

 

 3. Họ và tên: Dương Thị Minh Tú

Ngày, Tháng, năm sinh: 05/06/1979

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0978261326

Email: hodangminhtue@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

4. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Bình

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1978

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

Điện thoại: 0944117801

Email: nguyentuanbinh2011@gmail.com

Địa chỉ: TDP 12 - Hương Xuân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế

 

5. Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1992

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

Điện thoại: 097.4321.440 - 0981.040.119

Email: hvtuan1992@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Phổ Lại - Quảng Vinh - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

6.  Họ và tên: Văn Đức Tùng

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1988

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Thể dục - Đoàn Đội

Điện thoại: 0988018669

Email: tungvan87@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Trung Kiều - Quảng Thái - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

7. Họ và tên: Nguyễn Chí Nhân

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1977 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Thể dục - Đoàn Đội

Điện thoại: 0706067911

Email: chinhan977@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

8.  Họ và tên: Trương Thị Ngọc Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1990

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

Điện thoại: 0376977139

Email: ngocanh.tinb@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 1602