''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Anh văn - Sinh - Hóa - AN - MT - GDCD

Tổ Anh văn - Sinh - Hóa - AN - MT - GDCD

Cập nhật lúc : 02:17 06/09/2013  

TỔ AV - SINH - HÓA - AN - MT - GDCD

1. Họ và tên: Ngô Thời Dũng - Tổ trưởng

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1982

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Điện thoại: 0935262232

Email: ngothoidung28@gmail.com

Địa chỉ: TDP Khuôn phò - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

2. Họ và tên: Phan Thị Loan - Tổ phó

Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1977

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng anh 

Điện thoại: 0365650203

Email: phanthiloan3010@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 13 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   3. Họ và tên: Đào Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1972

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng anh - GDCD

Điện thoại: 0869976592

Email: daothihoa72@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 13 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   4. Họ và tên: Hoàng Ngọc Hanh 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1980

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Điện thoại: 0984894606

Email: hoanghanh120380@gmail.com

Địa chỉ: Số 1-Kiệt 6 - đường Tam Giang - Thị Trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   5. Họ và tên: Mai Thị Vân

Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1978

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh - Hóa

Điện thoại: 0337053692

Email: hongvanthephuong@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   6. Họ và tên: Nguyễn Sanh Minh

Ngày, tháng, năm sinh: 17/03/1978

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hội họa 

Điện thoại: 0978647124

Email: nguyensanhminh@gmail.com

Địa chỉ: Số 5 đường Trương Bá Kìm -Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   7. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1981

Trình độ chuyên môn: CĐSP Âm nhạc

Điện thoại: 0986809831

Email: duonglanh1606@gmail.com

Địa chỉ: Phú Dương - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

   

8. Họ và tên: Đoàn Ngọc Thành

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1980

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

Điện thoại: 0972344858

Email: thanhx.nhan@gmail.com

Địa chỉ: Số 342 đường Lê Duẩn - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

   

9. Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1985

Trình độ chuyên môn: CĐ văn thư lưu trữ

Điện thoại: 0972895692

Email: congminh05096@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Cương giáng - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

   

9. Họ và tên: Hồ Thị Như Bình

Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1994

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Điện thoại: 0356162709

Email:honhubinhk9a@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Phổ lại - Quảng Vinh - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 1743