''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thể

Đoàn thể

Cập nhật lúc : 16:39 02/06/2019  

CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2016-2021

1. Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1980

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Năm vào ngành: 2003

2. Họ và tên: Ngô Thời Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1982

Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn

Năm vào ngành: 2006

3. Họ và tên: Trương Hoàng Long

Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1979

Chức vụ: Uỷ viên

Năm vào ngành: 2002

4. Họ và tên: Trần Đình Phước

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1975

Chức vụ: Ủy viên - Chủ nhiệm UBKT

Năm vào ngành: 1998

 

5. Họ và tên: Phan Thị Loan

Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1977

Chức vụ: Ủy viên - Trưởng ban nữ công

Năm vào ngành: 2001

Số lượt xem : 28

Các tin khác