''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 15:31 02/06/2019  

CHI BỘ

Cấp ủy

1. Họ và tên: Thái Duy Linh 

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/08/1965

Ngày vào đảng:

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0979403767

Email: linhthai65@gmail.com

Địa chỉ: Chợ Cồn gai - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

2. Họ và tên: Trương Hoàng Long

Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1979

Ngày vào đảng: 12/10/2005

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0978344673

Email: truonghoanglong28@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

3. Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chi ủy viên

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1980

Ngày vào đảng: 09/9/2005

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0988697451

Email: thinhtuan80@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 2 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Đảng viên còn lại trong Chi bộ

4. Họ và tên: Nguyễn Thành Đức

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 02/05/1979

Ngày vào đảng: 02/11/2011

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0934919080

Email: nguyenthanhduc7925@gmail.com

Địa chỉ: số 18, kiệt 19 đường Tam Giang - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

5. Họ và tên: Ngô Thời Dũng

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1982

Ngày vào đảng: 02/11/2011

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0935262232

Email: ngothoidung28@gmail.com

Địa chỉ: số 14, kiệt 02 đường Nguyễn Dĩnh - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

6. Họ và tên: Trần Đình Phước

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1975

Ngày vào đảng: 01/7/2013

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0972343987

Email: trandinhphuoc1021975@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 13 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

7. Họ và tên: Lê Công Minh

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1984

Ngày vào đảng: 04/9/2012

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0976216110

Email: congminh0509@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Cươn giáng - Quảng Công- Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

8. Họ và tên: Văn Đức Tùng

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1988

Ngày vào đảng: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0988018669

Email: tungvan87@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Trung kiều - Quảng Thái - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

9. Họ và tên: Nguyễn Sanh Minh

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 17/03/1978

Ngày vào đảng: 04/12/2007

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0978647124

Email: nguyensanhminh@gmail.com

Địa chỉ: số 5, đường Trương Bá Kìm - Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

 

10. Họ và tên: Phan Thị Loan

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1977

Ngày vào đảng: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0365650203

Email: phanthiloan3010@gmail.com

Địa chỉ:  Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

11. Họ và tên: Dương Văn Hải

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1978

Ngày vào đảng: 30/11/2014

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0868003380

Email: duongvanhaiqd@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Thành trung - Quảng Thành - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

12. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Bình

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1978

Ngày vào đảng: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0944117801

Email: nguyentuanbinh2011@gmail.com

Địa chỉ: TDP 12 - Hương Xuân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế

13. Họ và tên: Dương Thị Minh Tú

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1979

Ngày vào đảng: 16/05/2005

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0934919080

Email: hodangminhtue@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

14. Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1988

Ngày vào đảng: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0934919080

Email: nguyenthanhduc7925@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 3 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

15. Họ và tên: Hoang Thị Thùy Ngân

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1988

Ngày vào đảng: 21/3/2016

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0345233115

Email: hoangthithuyngan.88@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

16. Họ và tên: Trương Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1990

Ngày vào đảng: 

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0934919080

Email: nguyenthanhduc7925@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 - Quảng Ngạn - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

 

17. Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn

Chức vụ: Đảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1992

Ngày vào đảng: 30/12/2016

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 097.4321.440 - 0981.040.119

Email: hvtuan1992@gmail.com

Địa chỉ: Quảng Vinh - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Số lượt xem : 692