''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  THÁI DUY LINH
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  
Điện thoại: 0979403767
Địa chỉ:  QUẢNG CÔNG-QUẢNG ĐIỀN-THỪA THIÊN HUẾ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1177

Các tin khác