''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Đình Nhật

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ quản lí: QLGD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: 

Điện thoại: 0986192932

Địa chỉ:  Quảng Ngạn- Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác tài chính, kế hoạch, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2058

Các tin khác